Tопъл печат и преге

shutterstock_524798701-1.jpg

Услугата топъл печат позволява отпечатването на изображениия и надписи с богата гама цветове фолио, като по този начин превръща отпечатъните изображения в привличащи вниманието екземпляри.

Прегето дава възможност да се изработи релеф в хартията под формата на различни образи и надписи.

Предлагаме на вниманието Ви форматите, които са подходящи за извършване на услугата топъл печат и преге:

Минимален формат: 21/25 см

Максимален формат: 60/82  см