UV гланц лак за сито

shutterstock_555025693-1.jpg

 Предлагаме на вниманието Ви  UV гланц лакове за сито с различен вискозитет

1. UV  лак, висок гланц

Вискозитет: 40 сек. DIN 4 @ 25° C

2. UV  лак,  висок гланц

Вискозитет: 95 сек.  DIN 4 @ 25° C